Deutsch-Polnische Ges. München e.V. Towarzystwo Niemecko-Polskie Monachium
aktualisiert am 15.11.15
Artyści z Krakowa występują w Dachau                                         zdjęcia                 14 listopada odbył się tradycyjny ekumeniczny koncert słowno-muzyczny w klasztorze karmelitanek „Najświętszej Krwi" przy kościele pojednania przy byłym KZ Dachau. Od kilku łat w pierwszej połowie listopada występują w tych koncertach muzycy z Akademii Muzycznej w Krakowie Bogusława Hubisz -Sielska (altówką) i Mariusz Sielski (fortepian). Swoje   teksty   czytała   Rachel   Knobler,   urodzona   w   Polsce,   więźniarka   obozów   koncentracyjnych,   pisarka   i   kompozytorka żydowska. Gości i wykonawców powitała przeorysza katolickiego Karmelu. Artystów przedstawił pastor z Kościoła pojednania a pożegnał duszpasterz katolicki przy byłym KZ Dachau. Program odbył się w bardzo podniosłej i serdecznej atmosferze. Przybyło wielu gości. W tym roku w programie były również tance. Program   rozpoczęto  tańcem  do   Psalmu   121,   następnie   zagrano  utwory Henri Vieuxtemps, Karola Szymanowskiego, Herberta Błendingera, Rachel Knobłer i Fryderyka Chopina. Bogusława   Sielska   opracowała   te   utwory   na   altówkę   i   fortepian   Racheł   Knobłer   na   przemian   z   muzykami   i   tancerkami czytała swoje wiersze z cyklu "Impresje z Izraela". Program zakończył taniec do modlitwy Ojcze nasz". Czytania i choreografie przygotowała Ille Müller. Tańczyły Hannah Pelikan i Danine Schneider Informacja i zdjęcia Danuta Meier Tow. Niemiecko-Polskie w Monachium zdjęcia .