erstellt am 18.11.10 Jubileusz Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadt 17 listopada 2010 obchodzono uroczyście  w Teatrze Narodowym w Darmstadt 30 rocznicę powstania Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej. O randze Instytutu dla państwa Niemieckiego świadczy już sama tylko lista dostojnych gości, którzy przybyli, by wziąć udział w tej uroczystości. Stronę niemiecką reprezentowali: Christian Wulff - prezydent Republiki Federalnej Niemiec, Richard von Weizsäcker - były prezydent Niemiec, Rita Süssmuth, Cornelia Pieper - sekretarz stanu w MSZ i pełnomocnik rządu do spraw kontaktów z Polska. Przybyli ministrowie rządów Hesji i Rheinland Pfalz. Ze strony polskiej przybyli: prezydent Republiki Polskiej Bronisław Komorowski, prof. Władysław Bartoszewski, ambasador RP Marek Prawda, konsulowie generalni z wszystkich konsulatów RP na terenie Niemiec. Przybyło wielu naukowców i dziennikarzy. Zebranych gości kolejno przywitali: dyrektor Instytutu - prof.dr Dieter Bingen, prezydent Instytutu - Rita Süssmuth i burmistrz miastaDarmstadt - Walter Hermann. Przemówienia wygłosili prezydenci Polski i Niemiec oraz minister do spraw integracji w rządzie Hesji - Jörg-Uwe Hahn jak też minister finansów Nadrenii i Palatynatu - dr Carsten Kühl. Wszyscy prelegenci podkreślali ogromne znaczenie Instytutu dla obu stron, którego zadaniem jako ośrodka informacyjno- badawczego jest pogłębianie wzajemnej wiedzy na temat życia społeczno-politycznego i kulturalnego w Polsce i w Niemczech i który służy ważnej idei -  polepszeniu wzajemnych stosunków między obu narodami. Jak przystało na imprezę urodzinową Instytu otrzymał również prezent. Tym prezentem ma być gwarancja systemu finansowania, a w roku  2013 wyremontowane pomieszczenia na zamku w Darmstadt. Część artystyczną uświetnił koncert młodego pianisty z Poznania Jacka Kortusa, który zagrał utwory Fryderyka Chopina, jak przystało w roku obchodów 200-lecia urodzin kompozytora. Uroczystość zakończono małym poczęstunkiem, podczas którego była okazja do rozmów z dostojnymi gośćmi.                                    Instytut Niemiecko-Polski może się pochwalić wspaniałym 30-letnim dorobkiem kulturalnym i aktywną współpracą Niemców i Polaków. Instytut prowadzi bardzo bogatą działalność kulturalną jak wykłady, odczyty, wystawy, koncerty, serie filmowe. W Darmstadt organizowane są dyskusje panelowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem wybitnych osobowości ze świata polityki i kultury Polski, Niemiec i innych krajów. Założycielem Instytutu był, 89-letni obecnie Karl Dedecius. Twórca Instytutu urodził sie w Łodzi a po wojnie przeniósł sie do RFN. W 1963 odnowił kontakty z Łodzią.Karl Dedecius jest twórcą Biblioteki Polskiej w Niemczech. Przetłumaczył wiele ważnych dzieł z literatury polskiej, ponad 300 polskich poetów i prozaików.Karl Dedecius jest doktorem honoris causa uniwersytetów w Kolonii, Lublinie, Łodzi i Toruniu, laureatem wielu prestiżowych nagród zarówno polskich, jak i niemieckich. Co dwa lata przyznawana jest nagroda dla polskich i niemieckich tłumaczy, im. Karla Dedeciusa. Obecnie dyrektorem Instytutu jest profesor dr Dieter Bingen a prezydentem Instytutu jest prof.dr Rita Süssmuth. Poprzednimi prezydentami byli hrabina Marion Dönhoff, były kanclerz Niemiec, Helmut Schmidt oraz polityk Hans Koschnik. Informacja i zdjęcia Danuta Meier Tow. Niemiecko-Polskie w Monachium zdjęcia